Latgales dati
Dzimusi 1952. gada 11. oktobrī Sīļukalna Seiļos.
Zinātniece (pedagoģijas doktore /1999/),
izgītības darbiniece (Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskola profesore).
Disertācijas tēma: “Integrēts latviešu valodas mācību saturs un tā metodika sākumskolā”. Zinātniskais vadītājs Dr. h. ped. Dz. Meikšāne.
Atsauces
  • Latvijas Universitātes aspiranti un doktoranti. I daļa. Aspirantūras un doktorantūras personāliju, aizstāvēto disertāciju un iegūto zinātnisko grādu apkopojums. 1945–2005. Sastādījusi Vija Medne. LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 18.lpp.
  • “Novadnieku enciklopēdija.” http://www.preilubiblioteka.lv/?menu=21&smenu=1 (28.07.2019).