Latgales dati
Dzimusi 1895. gada 9. jūnijā Rāmuļu pagastā (pie Cēsīm).
Izglītības darbiniece (cand. hist.; psiholoģijas, pedagoģijas skolotāja /Daugavpils skolotāju institūts, 1924-1940/, skolotāja arī citās Daugavpils skolās). Izveidojusi institūtā pedagoģijas un psiholoģijas kabinetu. Atturības kustības organizatore Daugavpilī.
Daugavpils aizsargu pulka sakaru bataljona pulciņa aizsardze,.
Vācijas bēgļu nometnēs bija skolotāja un ģimnāzijas direktore, pēc tam ASV apkopēja slimnīcā un biroja darbiniece. Dzīvoja pie brāļa meitas, mūža nogalē - veco cilvēku aprūpes namā.
Uz to brīdi vecākais latvietis. Nodzīvoja 110 gadus, 6 mēnešus, 19 dienas. Pēc preses ziņam, uz to laiku Latvijā vecākais iedzīvotājs bija 108 gadus vecs.
Ir saglabājusies no ASV rakstīta aploksne skolotājai Eglainē, bijušajai Daugavpils valsts skolotāju institūta audzēknei Mildai Mačulānei. 30. gados minēts vārds "Marija", emigrācijas laikā - "Marta".
Mirusi 2005. gada 27. decembrī Mičiganā veco cilvēku aprūpes namā. Pārpelnota, atceres pasākums notika 30. decembrī Mičiganā.
Atsauces
  • Daugavpils valsts skolotāju institūta darbības pārskats. 1921-1936. Daugavpils, 1936. 40.lp.
  • “"Ir daudzi ceļi ieti, nu ejams pēdējais". Mirusi visvecākā latviete Marta Lapsa (foto).” Laiks, Ņujorka. 2006. 18. marts.
  • “Piemiņas vārdi skolotājai Martai Lapsai.” Laiks, Ņujorka. 2006. 25. februāris.
  • “Vecākā latviete dzīvo Amerikā.” Laiks, Ņujorka. 2005. 24. decembris.
  • Latvijas valsts vēstures arhīvs, 5258. f., 1. apr., 409. l.
3373157a75a6948ae1935ddfed5cdd6139b4bfe5
45de2dca38d3a988156e8336f3b5b1f3800e0360
6a79197fe777c773667417457692b60ca3ad06b5
73dba4c5c7e4cd56b776539ca83c3c3f57c0ae1f
0aa186da0e79ec06508ef3cb523e3f73ab39ac83