Latgales dati
Dzimusi 1960. gada 21. jūlijā.
Zinātniece (ekonomikas doktore /2011/)
banku darbiniece (Latviajs Zemes bankas Daugavpils nodaļas pārvaldniece /1994-/,
Swedbank Biznesa klientu apkalpošanas daļas reģiona direktore.
VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, Latgales reģiona klientu apkalpošanas centra vadītāja.
2011. gada 22. novembrī Aina Čaplinska aizstāvēja promocijas darbu „Aizņēmēja kredītspēja un bankas kredītportfeļa veidošanas problēmas Latvijā” ekonomikas doktora zinātniskā grāda (Dr. oec.) iegūšanai.
Atsauces
62a774986a194c4f9d108da5c9973793b2f7c8fd
8486f441fe867ff2cea1964d7ee30e57fd6ecec1