Latgales dati
Dzimis 1927. gada 28. martā Vārkavas pagasta “Eglīšos”.
Zinātnieks (habilitētais lauksaimniecības zinātņu doktors /1992/, LZA korespondētājloceklis /1982/, profesors, kopš 2004. gada – LLU profesors emeritus),
valstvīrs (lauksaimniecības ministra vietnieks /1963–1965/, Latvijas Zemkopības zinātniski pētnieciskā institūta direktors /1965-1973/, Latvijas Zemkopības un lauksaimniecības ekonomikas zinātniski pētnieciskā institūta direktora vietnieks /1973–1976/, LPSR lauksaimniecības ministrs /1980–1984/, LPSR Ministru padomes priekšsēdētāja vietnieks /1984–1985/, LPSR Agrorūpnieciskās komitejas priekšsēdētājs /1985–1986/,
politiķis (Augstākās Padomes deputāts /Viļānu vēlēšanu apgabals, Tautas Fronte, 1990-1993/),
izglītības darbinieks (LLU profesors, rektors /1976-1980/).
Balsoja par 4.maija Neatkarības deklarāciju.
Miris 2010. gada 26. martā.
Atsauces