Latgales dati
Dzimusi 1966. gada 2. novembrī.
Zinātniece (matemātikas doktore /1998/),
izglītības darbiniece (Daugavpils Universitātes Matemātikas katedras docente).
Disertācijas tēma: “Ar speciāliem vaļējiem pārklājumiem definētas kompaktības tipa topoloģiskās īpašības”. Zinātn. vad. fiz. un mat. zin. dokt. A. Šostaks. Doktorantūru beigusi 1994. gadā. Dr. mat. grādu (ap. noz. — matemātiskā analīze un diferenciālvienādojumi) ieguvusi 1998. gadā Latvijā.
DU docētāja kopš 1995. gada.
Acab23344eb712efd03a1687de8bfb8d35e71368