Latgales dati
Dzimusi 1928. gada 3. janvārī Tilžas pagastā.
Zinātniece (vēstures doktore /zin.kand. 1965; 1980/,
preses darbiniece /žurnāla LATVIJAS VĒSTURE. JAUNIE UN JAUNĀKIE LAIKI galvenā redaktore/).
Zinātņu kandidāta disertācijas tēma: “Latvijas Komunistiskās partijas loma republikas strādnieku klases veidošanā un attīstībā” (1965),
Doktora disertācijas tēma ''Komunistiskās partijas loma sociālisma celtniecībā Latvijā”.
Mirusi 88 gadu vecumā 2016. gada 14. jūlijā.