Latgales dati
Dzimusi 1899. gada 10. novembrī Rīgā.
Izglītības darbiniece (Kalupes pamatskolas vācu valodas, dabaszinību, meiteņu mājturības skolotāja).
Represēta, izsūtīta ar ģimeni 1941. gadā no Kalupes pagasta. Atbrīvota 1956.gadā.
Dzīvesbiedrs - mežzinis Georgijs Siļčenko. Laulība noslēgta 1927.gadā.
Iespējams, ka Elzas īstais uzvārds bijis Plakšs, jo tāds figurēja radinieku sarakstā
Dēls Gunārs Siļčenko (13.2.1928). Brīvprātīgi devies uz fronti, par turpmāko likteni ziņu nav. Bijis 19. divīzijas sanitārs. Pēc kara trimdas izdevumos publicēti meklēšanas sludinājumi, kurus parakstījusi Vilma Vībe (mātes māsa?).
Atsauces
  • Aizvestie: 1941. gada 14. jūnijs. Rīga, Latvijas Valsts arhīvs: Nordik, 2007. 224.lpp.
  • Paukšte, J. Dzimtās zemes elpa. Daugavpils: Saule, 2011. 42.-43.lpp.