Latgales dati
Dzimis (citos avotos - 17. maijā) 1893. gada 5. novembrī Daugavpilī.
Izglītības darbinieks (20. gados baltkrievu skolu organizētājs Latgalē; Ludzas baltkrievu ģimnāzijas direktors; baltkrievu skolu inspektors; Baltkrievu skolotāju biedrības priekšsēdētājs),
politiķis (Baltkrievijas Tautas Republikas Radas loceklis, kara ministrs, diplomāts).
Tiesāts 1925. gadā Latvijā, 1930. gadā izraidīts uz PSRS. Kopš 1925. gada darbojies kā PSRS sūtniecības ziņotājs. Vācu okupācijas laikā aktīvs baltkrievu sabiedriskas darbinieks.
Arestēts padomju militārizlūkdienesta speciālas operācijas laikā 1945. gada aprīlī Vācijā.
Miris 1946. gada 23. maijā cietuma slimnīcā Minskā.
Atsauces
  • “Komunistu K.Jezovitovu izraidīs.” Latvijas Sargs. 31.07.1930.
  • Jēkabsons, Ē. “Baltkrievu sabiedriski politiskā darbība Latvijā nacistiskās Vācijas okupācijas laikā 1941.–1945. gadā.” Grām.: Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti. 13. sējums. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004. 306.-332.lpp. (Totalitārie okupācijas režīmi Latvijā 1940.–1964. gadā.).
  • Jēkabsons, Ē. “Baltkrievu sabiedriski politiskā darbība Latvijā nacistiskās Vācijas okupācijas laikā 1941.–1945. gadā.” http://www.president.lv/images/modules/items/PDF/item_1618_Vesturnieku_komisijas_raksti_13_sejums.pdf (27.07.2013).