Latgales dati
Dzimis 1901. gada 27. decembrī Nautrānu pagasta Dekteros.
Katoļu garīdznieks (prelāts, Ludvikovas draudzes prāvests /1931-1924?/; Rīgas latgaliešu bērnu patversmes pārzinis; 1962 iecelts par pāvesta galma prelātu, darbojies Līksnas, Rēzeknes draudzēs),
literāts (pseidonīms Dekters, dramaturgs, prozaiķis).
dzīvodams trimdā ASV, uzrakstījis apjomīgu romānu „Dorvas cīma ļaudis”, kas vēsta par dzimtā ciema ļaužu dzīvi 20. gs. sākumā.
Miris 1963. gada 29. jūnijā Ņujorkā (ASV).
Atsauces
  • “Latgališi Reigā.” Katõļu Dzeive, 1931. Nr.6., 218.lpp. [foto].
  • “Sēru sludinājums.” Laiks, Ņujorka. 1963. 13. jūlijs.
  • “Donots Mūrnieks.” Grām.: Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. [redaktors Žanis Unāms]. [Grandheivena]: Raven Printing, 1975. 352.lpp.