Latgales dati
Dzimis 1913. gada 22. oktobrī Tilžas pagastā.
Izglītības darbinieks (skolotājs Baltinavas pagasta Timšānu skolā, Tilžas pagasta Brāļu Skrindu skolā, Bērzpils skolā)
namdaris,
sabiedrisks darbinieks (Kanādas Latviešu katoļu apvienības priekšsēdētājs /15 gadi/).
Nepabeigtas studijas Garīgajā seminārā.
Brālis prāvests Jānis Gabrāns.
2003. gadā Toronto latviešu sabiedrība atzīmēja Salimona Gabrāna 90. dzīves jubileju.
Dzīvesbiedre Monika Gabrāne, dzimusi Upeniece.
Miris 2012. gada 23. jūnijā Toronto 98 gadu vecumā.
Atsauces
  • Kanādas latviešu katoļu apvienībai (KLKA) - 50 gadi. 1999. 38. lpp. (foto).
  • “SALIMONAM GABRĀNAM 85 GADI.” Montreālas Latviešu Biedrības Ziņotājs. 1999. marts.
  • “Salimons GABRANS. Obituary.” http://www.legacy.com/obituaries/thestar/obituary.aspx?pid=158214831 (22.10.2017).
  • Latkovskis, L. Latgaļu uzvōrdi, palames un dzymtas. [B. v.] Latgaļu izdevnīceiba, 1968. 345. - 346. lpp.