Latgales dati
Dzimusi Jevģenija un Zinaidas Koroļovu ģimenē 1951. gada 21. jūnijā Pleskavas apgabala Pitalovo.
Zinātniece (filoloģijas doktore /1985/),
izglītības darbiniece (Daugavpils Universitātes docētāja /1977-2021/).
Daugavpils Universitātē nostrādāja 44 gadus.
Latgales vecticībnieku pētniece. Autore vārdnīcai: „Vienas ģimenes dialektālo vārdnīcu I, II” (Диалектный словарь одной семьи I, II), „Latgales vecticībnieku dialektālo vārdnīcu” (Диалектный словарь староверов Латгалии).
Dzīvesbiedrs
Mirusi 2021. gada 20. aprīlī Daugavpilī.
A8afdb649ce4ca803f934d2576d380aa4c56bef6
E18adb560bdb1b3d6b1ac4eab3f3fb94ef7c5106