Latgales dati
Dzimis 1903. gada 25. decembrī Rugāju pagastā Vuškusalā.
Baptistu garīdznieks /Tilža/.
Filontrops, Tilžā 1929. gadā ierīkoja bērnu patversmi (internātskolu). Daudz ceļojis.
30. gados dibināja izdevniecību "Labdarība", izdeva reliģisku žurnālu "Draudzības saites".
Saeimas deputāta kandidāts (1931. Latgales latviešu apvienība/)
Aktīvs emigrācijas organizāciju darbinieks. Pēc nāves dibināts piemiņas fonds.
Gājis bojā autokatastrofā 1971. gada 23. maijā Bostonā /Kanāda/.
Atsauces
  • Tervits, J. Latvijas baptistu vēsture. Faktu mozaīka. Latvijas baptistu draudžu savienība. Rīga, 1999. 122.-123.lpp.
  • “Filantropiska darbība jaunatnes vidū.” Jaunākās Ziņas. 1938. 27. septembris.
  • “Satiksmes nelaimē nonāvēts mācītājs 0. Blūmītis.” Londonas Avīze. 1971. 11. jūnijs.
  • ŪSELE, V. “Pirmā iniernātskola Tilžä.” Vaduguns, Balvi. 1989. 15. aprīlis.
  • RIEKSTIŅŠ, J. “MĀCĪTĀJA OSVALDA BLŪMĪŠA BĀREŅU PATVERSME.” Neatkarīgā cīņa. 1993. 12. oktobris.
  • ŪSELE, V. “Pirmā iniernātskola Tilžä.” Vaduguns, Balvi. 1989. 15. aprīlis.