Latgales dati
Dzimis 1905. gada 25. novembrī Balvu pagastā desmit bērnu ģimenē.
Lauksaimnieks (zirgkopis),
literāts (publicists),
sabiedrisks darbinieks (Latgales Zemnieku apvienības dibinātājs un vadītājs, Kanādas Latviešu Katoļu apvienības priekššēdētājs).
Piedalījies zirgu sacīkstēs Latvija un pēc kara arī Vācijā. Kara beigās evakuējās uz Vāciju kopa ar 28 Latvijas sacīkšu zirgiem, no kuriem daļa tika konfiscēta un iesaistīta lauksaimniecības darbos.
Izdevis "Manas dzīves atmiņas" /1988/. Latgales atbrīvošanas cīņu aculiecinikes. Trimdā uzstājies ar atmiņu stāstījumiem par Latgales partizāniem.
Dzīvesbiedre Veronika mirusi 1973. gadā, meitas leva un Inese.
Dzīvesbiedres Veronikas māte Anna Breģe ieradās no Rīgas Kanādā 1959. gadā, bet drīz atgriezās atpakaļ Latvijā.
Māsa Lūcija precēta ar zirgaudzētāju Oskaru Zirni.
Miris 93 gadu vecumā 1999. gada 5. martā Kanādā.
Atsauces
  • Mežaks, J. “Jāzepam Grodnim 85 gadi.” Latvija Amerikā. 1990. 24.novembris.
  • Grodnis, J. Manas dzīves atmiņas. Toronto, 1988.
  • Mileiko, V. “Miris Jazeps Grodnis.” Katõļu Dzeive, 1999. Nr.6.
  • Kanādas latviešu katoļu apvienībai (KLKA) - 50 gadi. 1999. 35.lpp. (foto).
  • “Sava mājiņa Rīgā un veselības pasliktināšanās noved pie atgriešanās.” Laiks, Ņujorka. 1959. 9. decembris.
1611edcd78ce244226729b278c228133fc990805