Latgales dati
Dzimis 1892. gada 15. maijā Krievijā.
Jurists (Latgales apgabaltiesas priekšsēdētājs /1937-1940/).
Latgales patronāta biedrības priekšnieks.
Represēts, deportēts uz Vjatlagu 1941.gadā no Laidzes pagasta.
Jēkabsons, Ē., Ščerbinskis, V. (2017): 1921. g. 4. okt. iecelts par Latgales apgabaltiesas locekli (1922. g. 31. dec. atbrīvots no amata pēc paša lūguma). No 1923. g. 15. marta Rīgas apgabaltiesas loceklis, no 1926. g. 7. dec. Liepājas apgabaltiesas loceklis, no 1935. g. 8. okt. Tiesu palātas loceklis, no 1937. g.
22. dec. Daugavpils apgabaltiesas priekšsēdētājs. Latgales Patronāta biedrības priekšsēdētājs.
Miris 1942. gada 15. augustā izsūtījumā Vjatlagā.
Atsauces
  • “Jaunos amatos.” Jaunākās Ziņas. 1937. 23.decembris [foto].
  • “Par likumu un taisnīgumu.” Daugavas Vēstnesis. 1939. 16.septembris [foto].
  • Aizvestie: 1941. gada 14. jūnijs. Rīga, Latvijas Valsts arhīvs: Nordik, 2007. 597.lpp.
  • Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. [redaktors Žanis Unāms]. [Grandheivena]: Raven Printing, 1975. 148.lpp.
  • Jēkabsons, Ē., Ščerbinskis, V. (sast.). Latvijas tiesneši. Senāts, Tiesu palāta un apgabaltiesas biogrāfijās. 1918–1940 . Biogrāfiskā vārdnīca. Rīga: Tiesu administrācija, 2017. 94. lpp.
2743f280bd230bba558008fc9b4a6bc6f8172a78
33c5d70e9e3a402915b9f00eeb9aba6cd3ed6b7b
A84c93baa0ead04d61d78425d170dfed90035bdb