Latgales dati
Dzimis 1894. gada 21. aprīlī Bērzpils pagastā.
Mākslinieks (gleznotājs, grafiķis). Beidzis Pēterburgas ķeizarisko Mākslas veicināšanas biedrības skolu (pedagogi Rērihs, Rilovs, Bilizina), iestājies Pēterburgas Mākslas akadēmijā. Strādājis par ilustratoru un grafiķi Pēterburgas žurnālā "Ves mir", "Ogoņok", ''Lukomorje". Zīmēšanas skolotājs Kolpino (pie Pēterburgas) sieviešu ģimnāzijā.
Policists (Daugavpils kriminālpilicijas inspektors, Preiļu policijas iecirkņa priekšnieks /1925-/, Jaunlatgales apriņķa 1.iecirkņa priekšnieka palīgs /-16.5.1928/, Daugavpils policijas iecirkņa priekšnieka palīgs /-16.5.1928/, Abrene, Preiļi, Daugavpils apriņķa policijas 1. iecirkņa priekšnieks).
Daugavpils aizsargu pulka adjutants.
Apbalvots ar Triju Zvaigžnu ordeņa V škiru /1935/.
Ilustrējis S. Svennes mācību grāmatu "Mozō ābece" ( 1. - 3. izdevums 1923.-1925. gadā) - populārāko ābeci Latgalē. Ilustrējis Preiļu lauksaimniecības skolas diplomu, veidojis Daugavpils aizsargu pulka karoga metu (1928).
Sekmējis Kalupes pagasta "Stirnu" māju saimnieku Somu divkāršās slepkavības atklāšanu, par ko saņēmis atzinību.
Emigrācijā pazīstams un atzīts mākslinieks.
Miris 1975. gada 28. jūlijā Ontario provincē, Kanādā.
Atsauces
  • Liepa, V. Pagātnes portretējumi. Daugavpils: Saule, 2010. 216.-230.lpp.
  • “Pateicība par slepkavas apcietināšanu.” Latvijas Sargs. 1935. 22.februāris.
  • “Jezups Dekšņa.” Dzimtenes skaņas, 1925. Nr.2., 9.lpp.
1825a3e8214052489c27c8b63e5f1d4909c5038c
8dc1381e8450aa30430fa9ca44ca6bc5368d0740
8aff0861e8cce4275d5822952a1ec65486f82dde
Fd06bbf6a0abe42eb7544e57f4b0eac91f2a1f2d
A485359c67dc45b528c8bae02146ad9a195df252
9f6811cf384a3006693e93aa1c69a2400a0d0bd2
4225ee2dedcdfda4603d9cd17a54572a1749cd69
C3328088d3576bfe424ea34007f4f8c1340ad13e