Latgales dati
Dzimis 1924. gada 22. jūnijā Rēzeknē dzelzceļnieka Jāzepa Paklona (deportēts 1941).
Bibliotekārs,
sabiedrisks darbinieks Beļģijā,
publicists (latviešu trimdas izdevumi).
Otrā pasaules kara dalībnieks.
Dzīvesbiedre Anna Dundure - Paklone, kuras tēvs Jānis Dundurs.
Miris 1988. gada 18. decembrī Beļģijā.
Atsauces
  • “Paklons Leons.” http://www.preilubiblioteka.lv/?menu=21&smenu=17 (18.12.2011).
  • “Drosmīgā Anna no Pudinavas.” A 12, 2018 5 (18) oktobris - novembris, 4. - 9. lpp.
  • Spoģis, A. “Leons Paklons mūžībā.” Laiks, Ņujorka. 1989. 01. februāris.
  • Spoģis, A. “Eiropas koledžas Brigē direktors Leons Paklons mūžībā.” Brīvā Latvija: Apvienotā "Londonas Avīze" un "Latvija". 1989. 09. janvāris.