Latgales dati
Dzimusi 1929. gada 31. oktobrī Zvirgzdenes pagastā (Isnaudas pagasta Runtortā).
Zinātniece (mākslas doktore /1992/, zinātniskā līdzstrādniece Latvijas ZA Literatūras, folkloras un mākslas institūta Tēlotājas mākslas daļā /1986-1995/).
V. Kučinska pievērsusies lietišķās mākslas (galvenokārt keramikas) attīstības problēmām, publicējusi par šiem vaicājumiem virkni rakstu periodikā. Sarakstījusi monogrāfiju „Olita Āboliņa”, „Mākslas keramika Latvijā (1960-1980)”, kā arī sastādījusi un sarakstījusi ievadus reprodukciju albumam „Silvija Šmidkena. Leons Lukšo. Keramika” un „Rūta Bogustova. Tekstīlijas”.
Mirusi 2016. gada 15. septembrī.
Atsauces