Latgales dati
Dzimis 1884. gada 3. jūlijā Aiviekstes pagastā.
Militārs darbinieks (ģenerālis /1925/; Daugavpils kājnieku pulka komandieris, Latgales divīzijas komandieris).
Latgales atbrīvošanas cīņu dalībnieks, komadēja Daugavpils kājnieku pulku cīņās Ziemeļlatgalē.
Pēc Ā.Šildes (1976) pulkvedis Andrejs Krustiņš (drīz atteicies; J.Rubuļa atmiņās /1952/ kļūdaini nosaukts par Krustānu), Jānis Rubulis, Fr. Greivulis, O. Grigals, A. Švirksts un P. Lazdāns bija 1917. gadā jaundibinātās latgaliešu strēlnieku sekcijas vadītāji.
Apbalvots ar Lāčplēša Kara ordeni.
Piešķirta Kalkūnes dārzniecība pie Grīvas.
Represēts, tiesāts Maskavā.
Nošauts 1941. gada 16. oktobrī Noriļskā.
Atsauces
  • “Andrejs Krustiņš.” http://lkok.com/detail1.asp?ID=830 (03.07.2012).
  • Šilde, Ā. Latvijas vēsture : 1914 - 1940 : valsts tapšana un suverēnā valsts / Ā.Šilde ; red. A.Dunsdorfs. Stokholma: Daugava, 1976. 116.-135.lpp.
  • Rubulis, J. “Latgales latviešu kongress Rēzeknē - izšķiršanās par Latviju.” Latvju Ziņas. 1952. Nr. 23 (547).
240401525f07e5d0cda6b555bc604ec911c2cb76
8f52b5900f817bfe40b2fc7f0e5c873866e617b2