Latgales dati
Dzimis 1833. gada 9. decembrī Pļaviņu pagastā.
Folklorists, arhivārs.
1867. -1875. gadā izdeva latgaliešiem kalendārus, kuri latīņu drukas aizlieguma apstākļos rakstīti latviešu valodā kirilicā. Kalendārus izplatīja oficiāli. Izdeva ik gadus 1000 eks. Salīdzinājumam - G.Manteifeļa kalendāri tika izdoti 10 000 - 12 000 eks.
1868. gadā Viļņā izdod "Latviešu tautas daiļrades pieminekļus" (oriģinālais nosaukums krieviski) ar 1857 dziesmām un 52 mīklām.
Miris 1918. gada 19. jūlijā Kijevā (Ukrainā).
Atsauces
  • “Sproģis Jānis (Ivans).” Grām.: Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1992. 306.lpp.
  • “1878.” http://www.lfk.lv/1878_lv.html (09.12.2015).
40399d29058b5b0ed1af009f5df7ed4883b0b3a8