Latgales dati
Dzmis 1935. gada 1. jūlijā Sakstagala pagasta Rubuļniekos.
Literāts (prozaiķis),
izglītības darbinieks (skolotājs).