Latgales dati
Dzimis 1914. gada 29. janvārī Kapiņu pagastā.
Otrā pasaules kara dalībnieks (komunistiskās pretošanās kustības dalībnieks, sarkanais partizāns, izlūku grupas komandieris).
Komunistiskās pagrīdes dalībnieks Latvijas Republikā, darbojies ar uzvārdu "Pētersons".
Latvijas partizāņu brigādes štāba komsorgs LĻKJS Latgales apgabala komitejas loceklis. Komjaunatnes CK uzdevumā nodibināja plašu antifašistisko organizāciju tīklu Daugavpils un Rēzeknes apriņķos.
Arestēts 1944. gada 16. jūnijā.
Mācījies Aglonas ģimnāzijā
Iela Aglonā nosaukta Matisāna vārdā.
Gājis bojā Salaspils nāves nometnē 1944. gada jūlijā.
Atsauces
  • Latvijas padomju enciklopēdija: 10 sējumos /galv. red. P.Jērāns. 6.sēj. Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1985. 514.lpp.
  • Latvijas komjaunatnes vēsture dokumentos. 1917-1970. Rīga: Liesma, 1973. 143. lpp.
  • Romanovskis, V. “Lielais Latgales kalējs.” Ļeņina Karogs (Preiļi). 1988. 20. septembris.