Latgales dati
Dzimusi 1970. gada 26. februārī Ludzā.
Kultūras darbiniece (folkloras kopas vadītāja, folkloras vācēja, kultūras darba organizatore, svētku režisore),
izglītības darbiniece (LNKC Folkl. skolas lektore, Rēzeknes augstskolas Mūžizgl. centra vadītāja).
Beigusi Kārsavas MS akordeona kl. (1985). 1993-95 māc. KIDT un TMC Folkl. skolā. 2003 abs. Rēzeknes augstskolu, ieguvusi Humanitāro zinātņu bak. grādu vēsturē. Stud. folkloristiku LU Baltu filol. nod. maģistrantūrā.
2003. gadā saņēmusi Lielo folkloras balvu nominācijā Tradicionālās kultūras dzīves - svētku, koncertu, sarīkojumu, festivālu un citu radošo projektu organizēšana.
Atsauces