Latgales dati
Dzimusi 1990. gada 14. maijā Preiļos Ivara un Aijas Pakeru ģimenē.
Zinātniece (zinātņu doktore (Ph.D.), asociētā profesore),
Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta vadošā pētniece.
2020. gada 8. jūnijā Rīgas Tehniskās universitātes Vides inženierijas un enerģētikas nozares promocijas padomes P-19 atklātajā sēdē Rīgā aizstāvēja promocijas darbu "Solar energy in low temperature district heating" (latv. val. - "Saules enerģijas izmantošana zemas temperatūras centralizētajā siltumapgādē") zinātnes doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai.
Kopā ar dzīvesbiedru Artūru vidējās paaudzes deju kolektīva "Stabulnieki" dalībnieki.
Atsauces
6c598f86b541f7cdf7d897450e48a629ce21dfd8
C08c291636672cd5d07e9abf5e3f398688d6df01