Latgales dati
Dzimis 1899. gada 11. oktobrī Kalncempju pagastā.
Jurists.
No 1923. g. Latgales apgabaltiesas darbinieks, no 1929. g. priekšnieka palīgs Latgales zemesgrāmatu nodaļā, vēlāk Rēzeknes - Ludzas-Jaunlatgales zemesgrāmatu nodaļā. pēc tam miertiesnesis, Daugavpils apgabaltiesas loceklis.
Padomju okupācijas laikā no 1941. g. janv. Preiļu valsts notariāta valsts notārs. Vācu okupācijas laikā tiesnesis
20. gs. 30. gadu beigās nomainījis uzvārdu no Felders uz Sarma.
Miris 1987. gada 16. oktobrī Austrālijā.
Atsauces
  • Jēkabsons, Ē., Ščerbinskis, V. (sast.). Latvijas notariāts. Latvijas zvērināti notāri biogrāfijās 1889 - 1945. Latvijas notāru padome. Rīga, 2013. 220 - 221. lpp.