Latgales dati
Dzimusi 1960. gada 21. jūnijā Daugavpils rajonā.
Olga Putāne dzimusī 1960. gada 21. jūnijā Daugavpils rajonā. PSKP biedre. 1983. gadā absolvējusi Lat vijas Lauksaimniecības akadēmijas Zemes ierīcības fakultāti. No 1983. gada augusta līdz 1985. gada martam strādāja par hidrote niķi kol
hozā «Selga», no 1985. gada marta līdz 1986. gada septembrim - par Klintaines ciema Tautas deputātu padomes izpildkomitejas priekšsēdētāju, bet'kopš šī gada
oktobra - par komjaunatnes rajona komitejas otro sekretāri.
Atsauces
  • “Komjaunatnes dzīves vadītāji.” Komunisma Uzvara, Aizkraukle. 1986. 25. novembris.