Latgales dati
Dzimusi 1908. gada 6. janvārī Varšavā.
Juriste (zvērināta advokāte Daugavpilī /1939-/).
Zvērināta advokāta E. Šēfera palīdze Daugavpilī, no 1933. g. 6. sept. zvērināta advokāta Josifa Stačunska palīdze Daugavpilī.
Daugavpilī kopš 1916. gada.
Liktenis nav zināms.
Tēvs – Mendelis, māte – Brandli, dzim. Šohere.
Atsauces
  • “Citu iestāžu sludinājumi.” Valdības Vēstnesis. 1939. 8. novembris.
  • Jēkabsons, Ē., Ščerbinskis, V. (sast.). Latvijas advokatūra, 1919–1945. Zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi biogrāfijās. Biogrāfiska vārdnīca. Rīga: Latvijas valsts vēstures arhīvs, 2007. 115.-116.lpp.
  • “Vera Birkenheima.” https://www.womage.lv/en/persons/vera-birkenheima (06.01.2024).