Latgales dati
Dzimis 1960. gada 14. jūlijā.
Etnomuzikologs.
1995. gadā Hamburgas Universitātē aizstāvējis promocijas darbu – disertāciju Lietuviešu sutartines. Pētījums par Baltijas tautu mūziku, iegūstot filozofijas zinātņu doktora (Dr. phil.) zinātnisko grādu, kas Latvijā nostrificēts filoloģijas zinātņu doktora (Dr. philol.) zinātniskajam grādam.
Mūzikas akademijas Muzikoloģijas katedra profesors.
Atsauces