Latgales dati
Dzimis 1960. gada 14. jūlijā Jūrmalā.
Etnomuzikologs.
1995. gadā Hamburgas Universitātē aizstāvējis promocijas darbu – disertāciju Lietuviešu sutartines. Pētījums par Baltijas tautu mūziku, iegūstot filozofijas zinātņu doktora (Dr. phil.) zinātnisko grādu, kas Latvijā nostrificēts filoloģijas zinātņu doktora (Dr. philol.) zinātniskajam grādam.
Mūzikas akadēmijas Muzikoloģijas katedras profesors.
Atsauces