Latgales dati
Dzimis 1898. gadā Jēkabpils rajonā.
Miliārs darbinieks (Latviešu strēlnieku pulku izpildu komitejas Latgales sekcijas vadītājs pēc Oktobra apvērsuma).
1985. gada preses teksts - "VAK komisārs, apriņķa ārkārtējās komisijas priekšsēdētāja vietnieks Pļaviņās un Viļānos, piedalījās Lokarta sazvērestības likvidēšanā un kreiso eseru dumpja apspiešanā. Vēlākajos gados J. Avotiņš strādāja partijas darbā. Pēc Rietumu tautu komunistiskās universitātes beigšanas 1926. gadā viņš strādāja VK(b)P CK aparātā. Pēc tam beidza Sarkanās profesūras institūtu un pasniedza marksismu-ļeņlnismu Maskavas un Ļeņlngradas augstskolās. Pēc padomju varas atjaunošanas Latvijā 1940. gadā J. Avotiņš strādāja par Latvijas Komunistiskās partijas CX propagandas un aģitācijas nodaļas vadītāju, no 1944. gada — par Latvijas PSR ārlietu ministra vietnieku...."..
Miris 1985. gadā.
Atsauces
  • Fiļipovs, K. “Priekšējās līnijās.” Rīgas Balss. 1971.11.03.