Latgales dati
Dzimis 1912. gada 16. martā Rīgā.
Jurists (no 1943 IV juriskonsults Latgales apg. küdras fabrikåm. No 1943. g. 6. marta zv. advokåta E. Saltupa palîgs Daugavpilî).
Miris 1994. gada 7. jūnijā Toronto.
Atsauces
  • Jēkabsons, Ē., Ščerbinskis, V. (sast.). Latvijas advokatūra, 1919–1945. Zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi biogrāfijās. Biogrāfiska vārdnīca. Rīga: Latvijas valsts vēstures arhīvs, 2007. 509.-510. lpp.