Latgales dati
Dzimis 1905. gada 24. augustā Borisogļebskå Tambovas gub. Ilükstes apr. dzimuša provizora ģimené.
Jurists (No 1936 lîdz 1940 VIII zv. advokåta B. Krupa sekretårs Daugavpilî),
izglitibas darbinieks (1922–33 vienlaikus bijis måjskolotåjs Rézekné).
Sadarbojies ar padomju varu /1940-1941/.
Gājis boja holokaustā 1941. gadā.
Atsauces
  • Jēkabsons, Ē., Ščerbinskis, V. (sast.). Latvijas advokatūra, 1919–1945. Zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi biogrāfijās. Biogrāfiska vārdnīca. Rīga: Latvijas valsts vēstures arhīvs, 2007. 334.-335.lpp.