Latgales dati
Dzmis 1892. gada 17. novembrī Saldus pagastā.
MIlitārs darbinieks (no 1920 IX Daugavpils pilsétas un apriņķa komandantüras vecåkais sevišķu uzdevumu virsnieks, Latgales rajonu komandantüras vecåkais sevišķu uzdevumu virsnieks),
jurists.
Miris 1965. gada 18. novembrī ASV.
Atsauces
  • Jēkabsons, Ē., Ščerbinskis, V. (sast.). Latvijas advokatūra, 1919–1945. Zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi biogrāfijās. Biogrāfiska vārdnīca. Rīga: Latvijas valsts vēstures arhīvs, 2007. 292.-293.lpp.