Latgales dati
Dzimis 1906. gada 6. maijā Īles pagastā.
Jurists (no 1931 papildmiertiesnesis un miertiesnesis (no 1934) Latgales apgabaltieså (Baltinavå, péc tam Ludzå).
Miris 1986. gada 13. februārī Jelgavā.
Atsauces
  • Jēkabsons, Ē., Ščerbinskis, V. (sast.). Latvijas advokatūra, 1919–1945. Zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi biogrāfijās. Biogrāfiska vārdnīca. Rīga: Latvijas valsts vēstures arhīvs, 2007. 265.-266. lpp.