Latgales dati
Limbažos skolotåja un rakstnieka Doku Ata ģimené 1902. gada 8. augustā dzimis.
Jurists (no 1927 piekomandéts Latgales apgabaltiesai, bijis papildmiertiesnesis 1. civilnodaļā Balvu iecirknî).
Miris 1934. gada 12. martā.
Atsauces
  • Jēkabsons, Ē., Ščerbinskis, V. (sast.). Latvijas advokatūra, 1919–1945. Zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi biogrāfijās. Biogrāfiska vārdnīca. Rīga: Latvijas valsts vēstures arhīvs, 2007. 158. lpp.