Latgales dati
Dzimis.
LKP Preiļu ražošanas pārvaldes komitejas sekretāra vietnieks.
LKP Preiļu rajona komitejas pirmais sekretārs 26.12.1964 -7.01.1967
..
Jurijs Ivana dēls Lasmanis dzimis 1930. gadā Tomskas apgabalā, kalpotāju ģimenē, 1946. gadā Lasmaņu såimene pārnāk uz dzīvi Latvijā. No 1946. līdz 19 . gadam Jurijs Lasmanis strādā Ludázā komjaunatnes strādā Ludázā komjaunatnes apriņķa komitejā. 1953. gadā, demobilizējies no Padomju Armijas, viņš atgriežas Ludzā. kur strādā gan par audzinātāju arodskolā, gan arī par komjaunatnes Ludzas rajona komitejas Ludzas rajona komitejas sekretāru. |957. gadā Jurijs Lasmanis iestājas Ļeņingradas Augstākajā partijas skolā, koJurijs Lasmanis iestājas Ļeņingradas Augstākajā partijas skolā, ko 1961. gadā sekmīgi beidz. Kā. spējīgu partijas darbinieku Juriju Lasmani 1961. gadā ievēlē par LKP Preilu rajona komitejas sekretāru un un 1964. gadā par pirmo sekretāru. Viņš iedzilinās rajona dzīves problēmās
Atsauces
  • “LKP Preiļu rajona komitejas I plēnums.” Ļeņina Karogs (Preiļi). 1964. 29. decembris.