Latgales dati
Dzimusi 1973. gada 20. decembrī Daugavpilī.
Zinātniece psiholoģijas doktore.
Daugavpils Universitātes Psiholoģijas promocijas padomes atklātā sēdē 2012. gada 20. jūlijā Santa Vorone aizstāvēja promocijas darbu „Mūsdienu studējošo psihosociālās labklājības saturs” psiholoģijas doktora grāda (Dr.psych.) iegūšanai.