Latgales dati
Dzimis Kalupes muižas mežziņa Ādama Rudāna ģimenē Kalupes pagasta Rudanovā.
Kalupes muižas mežzinis. Amatu pārņēma no tēva Ādama (Oduma), kurš ienāca Kalupē no Dvietes un kļuva par grāfa Plātera muižas mežzini.
Iegādājās Vārkavas pagasta Zabludovku (ap 50 ha). Tā bija Vārkavas pagasta priekšzīmīga saimniecība. Ģimenē bija divi dēli un piecas meitas. Pēc tēva nāves saimniecību pārņēma vecākais dēls Jānis Rudāns. 1937. gadā bija izsludināta Jāņa Rudāna īpašuma daļas pārdošana. Viss Zabludovkas īpašums bijis 44,781 ha. Jaunākais dēls Boļeslavs Rudāns ar dzīvesbiedri un 2 bērniem (dēlu un meitu) izceļoja uz ASV.
Pēc aiziešanas uz Zabludovku mežziņa amata pienākumus Kalupes muižā turpmāk līdz 1917. gadam veica Jāzepa jaunākais brālis Antons Rudāns.
Miris 25. februāri pēc vecā stila 1901. gada 12. februārī Zabludovkā.
Atsauces
  • “Sludinājumi.” Valdības Vēstnesis. 1934. 13. septembris.
  • Latkovskis, L. Latgaļu uzvōrdi, palames un dzymtas. 2. sēj. [B. v.] Latgaļu izdevnīceiba, 1971. 280.- 281. lpp.