Latgales dati
Dzimis 1876. gadā Kalupes pagasta luterāņu apdzīvotajā luterāņu apdzīvotajās "Izdegās" (Liepu sola) (tagad Vārkavas novada Rožkalnu pagasts).
Kalupes mežsargs. Bija piešķirta apgaita, tāpēc dzīvoja Kalupes pagasta "Purviņu" mājās. Tās atradās Kalupes meža malā Aredoles pusē. Līdz mūsdienām nav saglabājusies. Apgaitas teritorija robežojās ar mežsarga Cirša apgaitu Dubnas - Špoģu virzienā.
Dzimtas pārstāvji apgalvo, ka dažādos dokumentos minēti atšķirīgi dzimšanas gadi. Dokumentos, kas saglabājušies no P. Vilkāja dzīves laika, kā arī uz kapu pieminekļa norādīts 1876. gads, savukārt Daugavpils evaņģēliski-luteriskās baznīcas metrikās atrodams ieraksts, ka dzimis ievērojami vēlāk – 1887. gadā.
Reformas laikā 1924. gadā piešķirta 16 ha zemes Kalupes muižas teritorijā.
Vecāki – Andrejs un Dārte Vilkāji.
Sieva Olga Vilkāja (dz. Pauloviča), 1892-1980. Apbedīta Āpšu kapos.
Ģimenē bija 4 meitas un dēls.
Ida Prikule (dz. Vilkāja), 1912-2007. Apbedīta Saulkrastu kapos.
Olga Skreivere (dz. Vilkāja) 1915-2009. Apbedīta Dignājas kapos.
Jānis Vilkājs, 1921-1940. Apbedīts Āpšu kapos.
Berta Vilkāja, 1925. Mirusi kā mazs bērns, apbedīta Āpšu kapos.
Zenta Ozola (dz. Vilkāja), 1926-1979 Apbedīta Āpšu kapos.
Spodra Evarte - Bundere (dz. Vilkāja), 1932-2012. Apbedīta Dubnas (Vilku) kapos.
Spodras dēls biologs denrologs Pēteris Evarts - Bunders.
Miris 1973. gadā. Apbedīts Āpšu kapos
Atsauces
A9a415163933f3e4878f0ce15084c8c460a2e32b
B6d60030bf5e7964ecd2f8c7a27aa7c6845d9857