Latgales dati
Dzimis 1887. gada 8. februārī Vidsmuižas pagastā.
Izglītības darbinieks (skolotājs),
lauksaimnieks Gaļānu pagastā (saimniecība "Broki").
Pētāma J.Broka dalība Latgales kongresā. Tolaik J.B. bija skolotājs Stirnienes pagasta Mālkalnu skolā, Cita persona "Jezups Broks" uz kongresu tika izvirzīts no Vidsmuižas pagasta.
Miris 1963. gada 17. oktobrī.
Atsauces
  • Erts, L. “Školōtōjs Jezups Broks.” Grām.: Tāvu zemes kalendārs. 2004. Rēzekne: Latgales kultūras centra izd., 2003. 106. - 108. lpp.