Latgales dati
Kārsavas pagastā 1900. gada 23. septembrī dzimis.
Ilgus gadus bija Kārsavas ev. lut. draudzes priekšnieks. Sekmējis Kārsbas baznīcas celtniecību un iesvētīšanu 1939. gadā,
lauksaimnieks (Lauksaimniecības kameras loceklis).
Losandželosā bija viens no Dienvidkalifornijas Latviešu biedrības un latviešu Miera draudzes dibinātājiem, vairākus gadus šīs draudzes priekšnieks. Devīgi atbalstīja apvienību un citus latviešu pasākumus.
Miris 1981. gada 2. aprīlī Lafajetē, Ziemeļkalifornijā. Apbedīts Oakmont Memorial kapos, Lafajetē.
Atsauces
  • “Mums zudušie.” Daugavas Vanagu mēnešraksts, 1981. Nr. 4.
2a59027fbb5d06f2136960506268c82f40a16c57