Latgales dati
Izglītības darbinieks.
Kuldīgas pamatskolas ilggadējais direktors, bijušais Skrundas 2.vidusskolas direktors, Tautas izglītības nodaļas vadītājs, sporta un vēstures skolotājs, skolvadības maģistrs.
Beidzis Daugavpils Universitātes vēstures nodaļu /neklātienes studijas/.
Miris 63 gadu vecumā 2016. gada 14. martā.
Atsauces