Latgales dati
Dzimis 1891. gadā.
Strēlnieks,
1917.gada Latgales latviešu kongresa svinīgā gājiena rīkotājs (P.Strods).
Gājiena rīkotāju fotogrāfijā redzams armijas formā (P.Strods).
Leitnants Pēteris Strods tika ievēlēts Tautas Padoms latgaliešu frakcijā 1920. gada martā.
1919. gada augusta beigās no Rîgas uz Varšavu tika nosūtīts Latvijas armijas Virspavēlnieka štâba leitnants Pēteris Strods ar uzdevumu panākt latviešu karagûstekņu atbrîvošanu un nosūtīšanu uz dzimteni.
1919. gada novembrî P. Strods tika iecelts par Latvijas Ârlietu ministrijas pilnvaroto Polijâ ar uzdevumu risinât arî šîs valsts teritorijâ nonâkušo vai esošo Latvijas civilo bēgļu jautâjumu.
Persona "Pēteris Strods " no Barkavas 1913. gadā pabeidza Rēzeknes tirdzniecības skolu.
Miris 1941. gadā.
Atsauces
  • “Latvijas Tautas Padome.” Latgalīts. 1920. 11. marts.
  • “Gūstekņu lietā.” Latvijas Sargs. 1919. 29. augusts.
  • Jēkabsons, Ē. “Latviešu tautības karagūstekņi Polijā 1919.–1920. gadā.” Latvijas arhīvi, 2006. Nr. 2, 119.–139. lpp.
4829c0d090b9199d8937acd472a9b8d0b8d2d6d6