Latgales dati
Dzimis 1907. gada 10. jūlijā Asünes pagasta Kairišos.
Latvijas PSR pārtikas komisariāta darbinieks /1940/.
Jurists (vācu laikā bija zvērināts advokāts Daugavpilī - no 1943. g. 6. marta zv. advokåta D. Hibšmana palîgs Daugavpilî, no 12. maija arî Dagdå),
sabiedrisks darbinieks (darbojies Latgales Studentu biedrîbå. Latgales Demokråtisko zemnieku apvienîbå (lîdz 1934), Latvju un lietuvju vienîbå),
skolotājs.
Mācījies Dagdas pamatskolā, kur par audzinātāju bija Vikentijs Latkovskis.
1944. gada Daugavpilī salaulājies ar Valentīnu Zvirgzdiņu.
Absolvējis Latvijas Universitātes Tautsaimniecīnas un tiesību zinātņu fakultāti /1936/.
Miris 1983. gada 24. janvārī Zviedrijā.
Atsauces
  • “Universitātes padomes lēmumi.” Jaunākās Ziņas. 1936. 24. septembris.
  • Jēkabsons, Ē., Ščerbinskis, V. (sast.). Latvijas advokatūra, 1919–1945. Zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi biogrāfijās. Biogrāfiska vārdnīca. Rīga: Latvijas valsts vēstures arhīvs, 2007. 381. lpp.
507adbf8fdd951911c710f6aa8add5c9f8649318