Latgales dati

1945. gada 2. marts

STOMPAKU PURVA (tagad Susāju pagasts) KAUJA, kurā ap 300 nacionālo partizānu Pētera Supes vadībā cīnījās pret NKVD ievērojamu karaspēku.
Saskaņā ar vēsturnieka Zigmāra Turčinska pētījumiem Stompaku kauja ilga no 2. marta plkst. 7.30 līdz 19.30, kad kaujas troksnis līdz 3. marta rītam pieklusa.
Partizāni izlauzās no aplenkuma ziemeļu virzienā, bet vakarā, sadalījušies mazākās grupās, izklīda.
Pēdējā kaujas aculieciniece Domicella Pundure.
Stompaku kaujā krita un vēlāk no ievainojumiem mira 28 partizāni, bet pretinieka zaudējumi sasniedza 46 cilvēkus.
Kritušajiem partizāniem uzstādīts piemineklis ar uzvārdiem, atrodas Viļakā pie katoļu baznīcas Parka ielas malā.
Pie labējās sienas 2008. gada 20. jūnijā atklāta granīta plāksne ar trijās slejās izkārtotiem 55 kritušo partizānu vārdiem:
....
Pieminekļa teksts:
Par Tevi TĒVUZEME
STOMPAKU mežā un citās kauju vietās kritušajiem un čekistu noslepkavotajiem
LATVIJAS brīvības cīnītājiem 1944.–1956. g.

Broņislavs Sluckis – Indulis 15.02.1953.
Marjans Sluckis – Ritums 18.06.1945.
Stanislavs Ločmelis – Dūze 21.03.1945.
Antons Circāns – Vārpa 07.07.1947.
Vincents Vancāns – Strogonovs 16.01.1950.
Vilis Toms – Kārlēns 14.02.1951.
Aleksandrs Pļešanovs – Boļšaks 21.01.1951.
Jezups Bratuškins – Purviņš 16.01.1950.
Arnolds Svārpstonis – Rudzītis 18.03.1950.
Aloizs Šaicāns – Garais 07.11.1948.
Joahims Logins – Mazais 16.01.1950.
Jānis Spruklis – Tarzāns 27.10.1948.
Jāzeps Kozlovskis – Gunārs 23.03.1950.
Ādams Kuprišs – Tralla 16.01.1950.
Donats Sprukulis – Kaspars 16.01.1950.
Annele Sprukule – Laima 16.01.1950.
Donats Circens – Grava 31.08.1948.
Arvīds Vīksniņš – Jaunais 20.04.1954.
Ignats Supe – Smilga 07.02.1948.
Alberts Svārpstonis – Skujenieks 20.06.1948.

Vilhelms Romans – Sirmais 19.09.1946.
Aloizs Logins – Līcis 03.03.1945.
Jānis Vancāns – Rubens 26.06.1945.
Jānis Grīslis – Vilnis --.06.1946.
Antons Dortāns – Jurītis 27.02.1946.
Alberts Ikerts – Miza 27.02.1946.
Eduards Lapšāns – Edžus 22.12.1948.
Stanislavs Dortāns – Mārtiņš 13.09.1947.
Broņislavs Mednis – Auziņš 16.01.1950.
Benedikts Mednis – Ūsiņš 16.01.1950.
Ludvigs Logins - 03.03.1945.
Antons Bratuškins - 03.03.1945.
Marjans Rudzāns - 12.03.1945.
Bernards Strapcāns - 28.06.1946.
Aloizs Sluckis - 28.05.1946.
Valentīna Dortāne - 27.02.1946.
Malvīne Dukovska - 16.01.1950.
Antoņina Logina – Ance 16.01.1950.
Jānis Sprukulis – Krauja 23.03.1950.
Vitolds Kokorevičs – Balodis 24.03.1950.

Donats Kazinovskis – Āboliņš 14.03.1945.
Arvīds Svārpstonis – Mednieks 01.07.1946.
Aloizs Bondars – Students 18.06.1945.
Jānis Brokāns – Krūms 27.10.1948.
Aloizs Circens – Dotis 24.08.1947.
Mateušs Barkāns – Caunītis 22.09.1947.
Janis Circens – Raitis 04.01.1949.
Vilis Polks - 1946.
Jāzeps Zondaks – Duncis 03.03.1945.
Stanislavs Lapšāns - 30.04.1946.
Stanislavs Barkāns – Doktors 13.12.1947.
Agata Sprukule – Elvīra 06.04.1951.
Jezups Supe – Strods 07.02.1948.
Stanislavs Supe – Drosmiņš 07.02.1948.
Donats Ivanovskis - 26.04.1945.

ARĪ TIEM, KURU VĀRDI PALIKA NEZINĀMI.

Atsauces
3715d898a222759f5abcc0607c814d005412b9a3
E975382ff4e3b9187689a3ddf0d3766b46d765d8
D9ee30979c6596e894f7a66735c2f9471a3ab77f
14c6d0ea7b5c1dc61b1d2dd85028cc478e608b88
53a32efe926d876d6c2d95726234e63980e18f9f
De36205537aa9c98bbc8b59f45fc6703ffaeadab