Latgales dati

2007. gada 5. jūnijs

Latvijas evanģēliski luteriskās baznīcas 23.sinode par LELB Daugavpils diecēzes bīskapu ievēl EINĀRU ALPI.