Latgales dati

1959. gada 7. jūlijs

7. - 8. jūlijā tika sasaukts LKP CK slēgtais plēnums. Tajā iezīmēja to funkcionāru - nacionālkomunistu loku, kurus pakāpeniski atlaida no darba nākamajos mēnešos.
Pirms tam centieni veicināt Latgales kultūras dzīvi atdūrās pret Daugavpils pilsētas partijas komitejas neieinteresētību, ar tās negatīvo attieksmi pret latviešu kultūru un valodu. Tas izraisīja visai nopietnu konfliktu 1958. gadā starp Daugavpils vadību un LKP CK biroju, kas dažus mēnešus vēlāk bija iegansts, lai pastiprinātu apsūdzības pret nacionālkomunistiem.

Atsauces
  • Latvijas vēsture. 20. gadsimts. Jumava, 2005. 348-349. lpp.