Latgales dati

1911. gada 16. maijs

Šī datuma laikraksta "Dzimtenes Vēstnesis" ziņa.
"4000 pūrveetas leelā Andzelmuiža līdz ar Jigelnas, Rubežas un Lesničevkas malu muižām šinīs deenas pārgājuse agr. K. Roziša īpašumā. Muiža atrodas Rēzeknes apiiņķī, tā sauktā Latgales Šveicē, pee jaukā Ježas jeb Bukmuižas ezera. Andzelmuiža ir senais poļu muižneeku Veisenhofu īpašums, vēlāki pārgājuse kreevu rokās un tagad pirkta no armijas kapitana atraitnes Lidijas Vasjutinas".

Atsauces
  • “Iekšzeme.” Dzimtenes Vēstnesis. 1911. 16. maijs.