Latgales dati

1970. gada 21. jūnijs

Piedalās Subates, Nīcgales, Līksnas, Aužgulānu. Ambeļu, Ilūkstes, Eglaines un Višķu koru un dejotāju kolektīvi.
Masu medijos tika uzsvērts, ka svētki veltīti V.Ļeņina 100. dzimšanas dienai un 30 gadadienai kopš padomju varas atjaunošanas Latvijā.
21. jūnijs togad bija svētdiena. Koru deju kolektīvu skate notika iepriekšējā dienā.
Pirmo vietu «A» grupā bija izpelnījies Ilūkstes - Eglaines apvienotais jauktais koris (diriģents M. Margevičsun rajona kultūras nama skolotāju jauktais koris (diriģents G. Ozoliņš). Otro vietu dalīja Nīcgales koris (diriģente G. Davgiloviča) un Subates
jauktais koris (diriģente V. Čerņavska). B grupā pirmā vieta netika piešķirta, bet otro dalīja Aužguļānu koris (diriģents K. Paukšte) un Pētera Stučkas sovhoza koris (diriģents S. Petkeviča). Trešo vietu ieguva Silenes jauktais koris (diriģents J.Goveiko).
No deju kolektīviem par labāko tika atzīts Višķu sovhoztehnlkuma deju kolektīvs (vadītājs J. Spāks). Otro vietu dalīja Eglaines un Ilūkstes dejotāji (abus kolektīvus vada R. Ermane).
Koncertā uzstājās Ilūkstes kultūras nama pūtēju un Kalupes astoņgadīgās skolas stīgu orķestris.
Pirms koncerta parkā notika slaucēju un mehanizatoru sacensības.

Atsauces
  • Ozoliņš, G. “Posieties, ciema ļaudis, nāciet pulkā palīksmot.” Avangards, Daugavpils. 1970. 20. jūnijs.
  • Liepa, A. “.. visas āres skanēt skan..” Avangards, Daugavpils. 1970. 25. jūnijs.