Latgales dati

1912. gada 13. septembris

Pēc vecā stila 1912. gada 31. augustā.
Ar šo datumu datēta Viļņas bīskapijas administratora prelāta Bajko apstiprinātā atļauja (reprimatur) izdot latgaliski katehismu "Waco lyugšanu gromota." Latgaliskā teksta autors nav norādīts, izdevums salikts Jezupa Zavadzko drukātavā Viļņā un par izdevēju minēts Vincents Gaudze Daugavpilī.

Atsauces