Latgales dati

1932. gada 9. jūlijs

1931. gada vēlēšanu rezultāti tika atcelti, jo bija atklāti balsu uzpirkšanas gadījumi. Jāievēl 40 domnieki, izvirzīti 39 kandidātu saraksti.
Pēc vēlēšanām prese konstatē, ka ir ievēlēti 17 latvieši (A. Lasis, N.Jaskovskis, A. Mačs, G. Sietnieks, A. Pļaviņa, A. Rutmans, Z Irbits, Eduards Sēja, E. Pavulāns, J. Grišāns, E. Mazurs, N. Skangels, D. Rauduls, J Beķers, J. Rubuļs, J. Laizans , K. Žogots), no tiem 9 latgalieši, kā arī 13 ebreji, 9 baltkrievi, 8 krievi?, 1 polis.
...
Pilns ievēlēto un kandidatu saraksts:
Nr. 1.Bezpartejiskā Latgališu kandidātu saraksta.
Domnieki:
1. Domiņiks Raudulis.
Kandidāti:
1. Ontons Pavlovskis.
2. Aloizs Domkovs-Meļkovs.
3. Vladislavs Laizans.
4. Alberts Voselans.
5. Konstantīns Pujats.
6. Edvards Ratiniks.
7. Jezups Uškans.
Nr. 2. Tirgotāju un nomaļnieku saimnieciskās grupas kandidātu saraksts.
Domnieki:
I. Žanis lrbits.
Kandidāti:
1. Aleksandrs-Ludvigs Rupeiko
2. Jēkabs Karlovičs.
3. Arkādijs Stukļa.
4. Pēteiis Aigars.
5. Dāvids Bojars.
6. Staņislavs Slavickis.
7. Kristaps Vēvers.
8. Eduards Kozuls.
Nr. 3. Apvienotais Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas un sabiedrisko organizāciju kandidātu saraksts.
Domnieki:
I. Danils Starodubcevs.
Kandidāti:
1. Alfrēds Skroderis.
2. lzidors Muižnieks.
3. Jēkabs-Eduards Skrube.
4..Augusts Meļkovs.
6. Jānis Stepulans.
6. Ādolfs Žugovs.
7. Broņislavs Pigožins.
8. Vladislavs Klibans.
9. Jezups Zeļenovs.
10. Ernests Kretcbergs-Krustbergs.
11. Staņislavs Vesers.
12. Semjons Labzovs.
13. Jānis Glušņevs.
14. Vaifolomejs Rachlinskis.
15. Kirils Špitalovs.
Nr. 4. Latgolas Zemniku Progresīvos Apvineibas kandidātu saraksts.
Domnieki:
1. Jezups Bekers.
Kandidāti:
1. Francis Jeromans.
2. Meikuls Apels.
3. Pēters Kotans.
4. Joniks Dabars.
5. Viktors Barkans.
6. Jānis Cakuls.
7. Antons Trops.
8. Pēters Zadvinskis.
9. lzidors Barkans.
10. Viktors Basenkovičs-Bogdanovs.
11. Jūlijs Jaunzems.
12. Vladislavs Saminš.
13. Augusts Valčuls.
14. Jezups Pundurs.
15. Antons Babra.
16. Piters Lazdans.
17. Jezups Kaupužs.
18. Pēteris Andža.
19. Antons Gailis.
20. Donats Kušners.
21. Alberts Buls.
22. Ādams Blonskis.
23. Nikolajs (Meikuls) Škirmants
Nr. 5. Rēzeknes organizācija „Idiše Folkspartei" kandidātu saraksts,
Domnieki:
1. Zalamans-Zalmanis Levins
Kandidāti:
1. Zalmanis Dimentsteins.
2. Faivišs Kukļa.
3. Gilels Levins.
4. Abrams-Bers Perecs.
5. Boruchs-Zauls Blachers.
6. Zalomons Siļņa.
7. Haims Kusliks.
8. Haims-Rafaeilis Rabskis.
9. Afraims Trifskins.
10.Aiziks Aboļskis.
Nr. 6.Bezpartejisko ebreju kandidātu saraksts.
Domnieki:
1. Solomons Lurje.
Kandidāti:
1. Izraēlis Fainšteins.
2. Moness Tafeļšteins.
3. Rafaelis Balkins.
4. Ābrams Pleple.
5. Vulfs Jākobsons.
Nr. 7. Apvienotais dorba ļaužu kandidātu saraksts
Domnieki:
1. Jezups Rubuls.
Kandidāti:
1. Jānis Korsaks.
2. Antons Počs.
3. Augusts Vaišļa.
4. Antons Vaičuls.
5. Ādams Trupans.
6. Jāzeps Buls.
7. Ignats Staškevičs.
8. Benedikts Tučs.
9. Bernardts Ameļkins.
10. Francis Pavra.
11. Jezups Dukaļskis.
12. Nikodims Lukaševičs.
13. Brorislavs Dubkevičs.
14. Jānis Purmals.
15. Iļja Lukaševičs.
16. Kazimirs Pauliņš.
J7. Jānis Smiltnieks.
18. Antons Novickis.
19. Staņislavs Bulavskis.
20. Antons Rubins.
21. Nikodims Meļko.
22. Odums Čivkuļs.
23. Leonids Kazričs.
24. Evarists Jozans.
Nr. 9. Kristeigu Zemniku Partijas kandidātu saraksts
Domnieki:
1. Jezups Grišans.
2. Francis-Eduards Mazurs.
Kandidāti:
1. Joņš Ulaševičs.
2. Jāzeps Roskošs.
3. Joņš Ikavniks.
4. Antoniņa Rancans.
5. Aleksandrs Sevko.
6. Jānis Lukševics.
7. Geronims Tichovskis.
8. Domiņiks Bjalkovskis.
9. Ludvigs Mendriks.
10. Jānis Magaznieks.
11. Pēteiis Jakoveļs.
12. Viktors Nagla.
13. Jezups Ļubans.
14. Jēkabs Aniņš.
15. Nikodims Mvuriniks.
16. Aleksandrs Paļčevskis.
17. Augusts Vonogs.
18. lzidors Vilnis.
19. Staņislavs Stacevičs
20. Jānis Zalevskis.
21. Donats Vuļs
22. Pēteris Zuševs.
23. Pēteris Rutkovskis.
24. Jāzeps Stankevičs
25. Jezups Voits-Teilans.
26. Pēteris Kulešovs.
Nr. 10. Vecticībnieku saimnieciskās grupas kandidātu saraksts.
Domnieki:
1. Konons Morozovs.
Kandidāti:
1. Vasilijs Dmitrijevs.
2. Jānis Šarigins.
3. Falolejs Vorobjovs.
4. Timotejs Kuznecovs.
5. Pachoms Tichonovs.
6. Feodors Sokolovs.
7. Kalistrats Saveļjevs.
8. Kirils Kuzmins.
9. Milentijs Spiridonovs.
10. Afanasijs Solovjevs.
Nr. 13. Rēzeknes pilsētas vecticībnieku sabiedrisko kandidātu saraksts,
Domnieki:
1. Michails Terentjevs.
Kandidāti:
1. Teodors Seņkovs.
2. Grigorijs Siņicins.
3. Anatolijs Ribakovs.
4. G.igoiijs Molčanovs.
5. Golovnevs Vasilijs.
Nr. 14. Gaļas tirgotāju un lopu uzpircēju kandidātu saraksts.
Domnieki:
1. Haims Fainšteins.
2. Levins Leibs.
Kandidāti:
1. Meiers Šrusters.
2. Haims-Davids Čerņa.
3. Movša Levins.
4. Iļja Hagi.
Nr. 16. Latgales tirgotāju un rūpnieku savienības Rēzeknes nodaļas kandidātu saraksts.
Domnieki:
I. Bencians Levins.
Kandidāti:
1. Leizers Zilbers.
2. Movša-Bencians Manteifels.
3. Sīmanis Bērziņš.
4. Pavils Tagers. *
5. Rafaelis Cemachs.
6. Moisejs Kagans.
7. Jēkabs Lifšics.
8. Joselis Baskovičs.
9. Abrams-Zalamans Kopelovičs
10. Geršons Rafelsons.
11. Joselis Germans.
12. Zālamans Bērziņš.
13. fankelis Frumanis.
Nr. 17.Krievu pareizticīgo vēlētāju saraksts.
Domnieki:
1. Miķelis Sviridenkovs.
Kandidāti:
1. Vasilijs Sevko.
2. Dimittijs Kononovs.
3. Pēteris Pavlovs.
4. Jānis Tutiškins.
5. Nikolajs Lobovikovs.
6. Vladimirs Lopatņovs.
7. Michails Pošivalovs.
Nr. 18. Latviešu pilsoņu bloka kandidātu saraksts.
Domnieki:
1. Aleksandrs Rutmanis.
Kandidāti:
2. Pļaviņa Andrejs-Varaidots.
1. Jānis Freimanis.
2. Jānis Kārkliņš.
3. Ernests-Indi iķis Grinfelds.
4. Adolfs-Pēteris ' Freifelds.
5. Krišjānis Milgrāvis.
6. Jānis Sprinģis.
7. Pauls Burdais.
8. Augusts Lazdiņš.
9. Roberts Stūre.
10. Ādolfs Ozols.
11. Kristaps Lamberts.
12. Ernests Pūriņš.
13. Arturs Krūmiņš.
14. Pēteris-Voldem ' ars Putniņš.
Nr. 19. Žīdu sociālistisku sabiedrisku darbinieku kandidātu saraksts.
Domnieki:
1. Jefims Grodzinksis.
Nr. 21. Darba grupas: jaunsaimnieku, sīku namīpašnieku un tirgotāju, kalpotāju un amatnieku kandidātu saraksts.
Domnieki:
1. Vasilijs Aļeksejevs.
2. Jevmenijs Čistjakovs.
Kandidāti:
1. Dementijs Beļuzovs.
2. Jāzeps Šemjatkovs.
3. Jānis Sergejevs.
4. Dementijs Semenovs.
5. Stepans Martinovs.
6. Damians Grudoviks.
7. Pēteris Michailovs.
8. Timotejs Bogdanovs.
9. Eduards Raubiška.
10. Gerasims Miurinieks.
11. Jānis Anisimovs.
12. Michails Žeraņins.
12. Staņislavs Petrovskis.
14. Pēteris Krasovskis.
15. Antons Kozodajevs.
16. Iļja Ogoņkovs.
17. Timofejs Smirnovs.
18. Isajs Kudravcevs.
19. Logins Jakovlevs.
20. Sisojs Petrovs.
Nr. 22; Rēzeknes garnizona karavīru kandidātu saraksts.
Domnieki:
1. Gustavs Sietnieks.
2. Nikolajs-Romo Jaskovskis
3; Ansis Lasis.
4. Aleksandrs Mačs.
Kandidāti:
1. Kārlis Vāvere.
2. Jānis Zvirbulis.
3. Kārlis Grinmanis.
4. Pēteris Jankavs.
5. Eduards Ozoliņš.
6. Pēteris Ozoliņš.
7. Richards-Zamels Saknē.
8. Kārlis-Roberts Ozoliņš.
9. Kārlis Martinsons.
10. Aleksandrs-Gothards Sils.
11. Herberts Valmieris.
12. Richards Beķeiis (Bekkers)
13. Jūlijs Martinsons.
14. Otto Adamovičs.
15. Andrejs Elsters.
16. Indriķis-Vilhelms Priekalns
17. Rūdolfs Krūmiņš.
18. Pauls Pilsums. *

Nr. 24. Bezpartejisku Latgališu kandidātu saraksts.
Domnieki:
1. Jons Laizans.
Kandidāti:
1. Andrejs Koklačs.
2. Nikolajs Pavlovskis.
3. Aloizijs Aizpurietis.
4. Vladislavs Macanovs.
5. Pīters Vosilis.
6. Grigors Ankipans.
7. Jonis Runics..
8. Antons Volotkevičs.
9. Ksavers Elsts.
10. Vladislavs Rutkovskis.
11. Odums Locis.
12. Donats Svilāns.
13. Piters Litovniks.
14. Domiņiks Noviks.
15. Eduards Bečs.
16. Juliāns Gribuls.
17. Donats Nitišs.
18. Antons Rimša.
19. Jezups Vigups.
20. Jānis Abrašitovs.
21. Donats Uščanovs.
22. Antons Peļņa.
Nr. 25. Rēzeknes pilsētas Poļu-katoļu kandidātu saraksts.
Domnieki:
1. Jāzeps Tomaševičs.
Kandidāti:
1. Ludviks Molens.
2. Vladislavs Dziadovičs.
3. Nikolajs Kuļikovskis.
4. Staņislavs Surdeko.
5. Ksaverijs Ancans.
6. Jadviga Čalijs.
7. Miķelis Samovičs.
8. Leonards Zdanovskis.
9. Staņislavs Didinskis.
10. Francis-Michails Savickis.
11. Jānis Matusevičs.
12. Nikolajs Geikins.
13. Jāzeps Račko.
14. Vladislavs Pavlovičs.
15. Aleksandiis Arcichovskis.
16. Viktors Volminskis.
1-7. Vladislavs Petrovskis.
18. Ignats Kozlovskis.
19. Broņislavs Ulaševičs.
20. Leonards Fiskovičs.
Nr. 27. Apvienotais Sionistu-Sociālistiskās partijas (Ceire-Cion un c.-s.J kandidātu saraksts.
Domrnieki:
1. Faivušs Rivošs.
Kandidāti:
1. Rachele Rabinovičs.
2. Zālamans Chanutins.
3. Benjamiņš Kagans.
Nr. 28. Bezpartejisku Latgoles darbiniku un seiku namīpašniku kandidātu saraksts.
Domnieki:
1. Nikolajs Skangels.
2. Konstantīns Žogots,
Kandidāti:
1. Jāzeps Kondratovičs.
2. Andrejs Ručs.
3. Vladislavs Erdmans.
4. Staņislavs Vaislavans.
5. Francis Kanibāla.
6. Aleksandiis Maculevičs.
Nr. 30. Strādnieku-bezdarbnieku saimnieciskās apvienības kandidātu saraksts.
Domnieki:
1. Eduards Sēja.
Nr. 32. Žīdu kreisais bloks: žīdu sociālistu un sociālistu amatnieku kandidātu saraksts.
Domnieki:
1. Gdalijs Grinšpans.
Kandidāti:
1. Manka Apters.
2. Isajs-lzraēlis Veinštoks.
3. Icchoks-Hiršs Moskovičs.
4. Perecs Kagans.
5. Arons Mulvidzons.
6. Meiers-Genichs Neihauzens.
7. Dāvids Slēps.
5. Movša Tudeis.
9. Moisejs Cencipers.
Nr. 33. Vecticībnieku strādnieku kandidātu saraksts.
Domnieki:
1. Logins Kubarenko.
Kandidāti:
1. Matvejs Babajevs.
2. Afanasijs Ladnovs.
3. Vikuls Anisimovs.
4. Vladimirs Rodnovs.
5. Nesterovs Kiiils.
Nr. 34. Rēzeknes žīdu amatnieku biedrī bas kandidātu saraksts.
Domnieki:
1. Vulfs Golandskis.
Kandidāti:
1. Izaks Golandskis.
2. Arons-Haims Levintovs.
3. Berks Antokols.
4. Simanis-Jankelis Eiiasons.
5. Leibs Prezmanis.
Nr. 35. Krievu apvienotais darba kandidātu saraksts.
Domnieki:
1. Jānis Artemjevs.
Kandidāti:
1. Joakims Robkovs-Jermolajevs.
2. Filimons Litvjakovs.
3. Michails Feorlorovs.
4. Vasilijs Šaiigitis.
5. Grigorijs Surmoņins.
6. Aleksejs Nikitins.
7. Jermejs Cvetkovs.
8. Sergejs Nikulins.
9. Memnons Kateščenkovs.
10. Nikita Kuzmins.
11. Stepans Tichonovs.
12. Jevstratijs Michailovs.
13. Sergejs Lobzovs.
14. Parfenijs Gromovs.
15. Sevastjans Ivanovs.
16. Melantijs Ivanovs.
17. Tichons Kalašņikovs.
16. Feodors Ulanovs.
19. Feofans Nikonovs.
20. Kuzma Jepifanovs.
21. Terentijs Jermolajevs.
22. Kuzma Zimovs.
23. Afanasijs Pegass.
24. Radions Lazarevs.
25. Lukentijs Ivanovs.
26. Pēteris Lobzovs.
27. Gurijs Selgockis.
28. Jēkabs Belogrudovs.
29. Zenovijs Solovjevs.
30. Igrafs Bekasovs.
Nr. 37. Krievu bezpartejiskais apvienotais kandidātu saraksts.
Domnieki:
1. Aleksandis Maslenikovs.
Kandidāti:
1. Dorofejs Vlasovs.
2. Jānis Ostrovskis.
3. Vasilijs Charitonovs.
4. Vladimirs Maslennikovs.
5. Piters Bogdanovs.
6. Jānis Stepanovs.
7. Aleksandrs Grodzickis.
8. Feodors Manovs.
Nr. 38. Valsts un pašvaldības kalpotāju un strādnieku kandidātu saraksts.
Domnieki:
1. Jānis-Eduards Pavulans.
Kandidāti:
1. Jānis Majors.
2. Jānis B;ikmanis.
3. Gerosims Pristavko.
4. Andrejs-Volve Mednis.
5. Rūdolfs Sviķis.
Nr. 39. Apvienotais ebreju sabiedrisku darbinieku kandidātu saraksts.
Domnieki:
1. Kusiels Kalmanovičs.
2. Smulis Lotkins.
3. Josifs-Bers Čerfass.
4. Pavels-Faivišs Papernovs.
Kandidāti:
1. Movša Mamjovs.
2. Nachmans Kopmans.
3. Jēkabs Berzins.
4. Jevels-Michels Germans.

Atsauces
  • Latgolas Vōrds, 1932. 13. jūlijs.
  • Valdības Vēstnesis, 1932. 22. jūlijs.
  • “Rēzeknes pilsētas valde.” Valdības Vēstnesis. 1932. 22. jūlijs.