Latgales dati

1952. gada 4. novembris

Šī datuma preses ziņa:
"Daugavpils rajona Aužguļānu ciema padomes Staļina vārdā nosauktā lauksaimniecības arteļa agronome Kokina pastāstīja klausītājiem par interesantu pasākumu, ko pielieto Budjonija vārdā nosauktā Ukrainas kolhoza cukurbiešu audzētāji. Lai celtu cukurbiešu ražību, viņi cukurbiešu sēklas iepotēja augošās saknēs. Pēc potēšanas saknes spēcīgi attīstījās. Lauciņos, kur bija izdarīta iepotēšana, raža bija divas reizes lielāka nekā pārējos, parastajos. Ukrainiešu pieredze ieinteresēja Staļina vārdā nosauktā kolhoza cukurbiešu audzētājus. Šogad viņi šo metodi pielietoja arī savos cukurbiešu laukos"

Atsauces
  • KRAUJA, J. “Pēc Ukrainas cukurbiešu audzētāju metodes.” Sarkanais Karogs, Daugavpils. 1952. 4. novembris.